ZALOŽENIE SPOLOČNOSTI

zanalyzujeme Vaše potreby a odporučíme Vám najvhodnejšiu formu založenia s.r.o., predmety podnikania atď.
vypracujeme všetky potrebné dokumenty pre založenie spoločnosti
navštívime vo Vašom mene živnostenský úrad a po vydaní preberieme živnostenské listy
pripravíme a podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra a následne preberieme výpis z Obchodného registra
zaregistrujeme Vašu spoločnosť na daňovom úrade k plateniu dane z príjmu
odovzdáme Vám všetky dokumenty a môžete začať podnikať

Celý proces založenia spoločnosti trvá zvyčajne 9-14 pracovných dní. Založením spoločnosti s.r.o. sa rozumie vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k založeniu spoločnosti, konzultácie ohľadom predmetov podnikania, vybavenie živnostenských listov, zápis spoločnosti do obchodného registra a registrácia spoločnosti na daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.

Partner spoločnosti: