STAVEBNÉ ÚVERY

Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky (ďalej stavebný účel). Stavebné sporenie je účelové sporenie. Sporiteľom poskytuje možnosť výhodnejšie sporiť za účelom použitia týchto prostriedkov na obstaranie, či zmodernizovanie a rekonštrukciu bývania.


Stavebné sporenie a jeho výhody

Štátna prémia

Ročná štátna prémia, ktorá je v roku 2014 vo výške 8,5 % z vkladov, maximálne 66,39 €.
 

Úroky

Okrem štátnej prémie vám budú pripísané k vašim vkladom a štátnej prémii každý rok aj úroky. Získate ich z vkladov aj štátnej prémie a ich výška môže byť až 2 % ročne.
 

Rendita

Pri stavebnom sporení vám štátna prémia a úroky môžu priniesť zhodnotenie vkladov, teda renditu až 4,73 % ročne (pred zdanením) po 6 rokoch sporenia pri optimálnom využití štátnej prémie.  Stavebným sporením môžete tak zhodnotiť vaše vklady podstatne vyššie ako pri bežných vkladových produktoch.
 

Renta

je postupné vyplácanie nasporených prostriedkov. Ponúkame ju ako jediná stavebná sporiteľňa na Slovensku. Klient si ňou môže vylepšiť svoj budúci príjem alebo dôchodok až po dobu 6 rokov. Získať ju môže každý vo veku od 55 rokov, kto si uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení v tarife senior extra v Prvej stavebnej sporiteľni a bude na ňu sporiť min. 6 rokov. Po 6 rokoch sporenia a pridelení cieľovej sumy môže (okrem iných možností) požiadať o postupné vyplácanie nasporených prostriedkov – o rentu. Vyplácanie renty a vedenie účtu počas jej vyplácania je bez akýchkoľvek poplatkov.
 

Zmeny zmlúv o stavebnom sporení

Počas doby sporenia môžu nastať okolnosti, kedy je potrebné zmluvu o stavebnom sporení prispôsobiť vašim aktuálnym potrebám. Zmeny zmlúv o stavebnom sporení môžete urobiť kedykoľvek vo fáze sporenia. V Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., sú po zaplatení poplatku za uzatvorenie zmluvy možné tieto zmeny: zmena tarify, cieľovej sumy (zvýšenie, resp. zníženie), rozdelenie zmluvy, spájanie zmlúv, zmena majiteľa zmluvy – prevod, zmena prémiového zvýhodnenia zmluvy. O zmenu je potrebné písomne požiadať.
 

Stavebné sporenie pre deti

Iba Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vám ponúka špeciálne stavebné sporenie junior extra pre deti až do 18 rokov. Je to stavebné sporenie s nízkymi mesačnými vkladmi a extra istotou. Pre vás to znamená istotu, že Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., bude v prípade úmrtia jedného alebo oboch zákonných zástupcov, pokračovať v pravidelnom sporení pre dieťa až do výšky 50 % z cieľovej sumy. Maximálnavýška extra istoty je 10 000 € , čo zodpovedá cieľovej sume 20 000 €.  Jednou z podmienok plnenia extra istoty je pravidelné sporenie.
 

Stavebné sporenie pre seniorov

je ďalšou exkluzívnou ponukou Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. Ponuka senior extra je určená pre skôr narodených vo veku od 55 rokov. Prináša jedinečné spojenie atraktívneho sporenia a výhodného postupného vyplácania nasporených prostriedkov vo forme renty. Vyplácanie renty a vedenie účtu počas doby jej vyplácania je bez akýchkoľvek poplatkov.
 

Karta výhod

So stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., získate aj Kartu výhod. Umožní vám získať zľavy až do 50 % vo vyše ako 800 firmách a predajniach na celom Slovensku a znížiť tak náklady na úpravu vášho bývania. 
 

Platba kartou prostredníctvom mobilných platobných terminálov

Kartou môžete zaplatiť priamo u obchodného zástupcu, najneskôr do 48 hodín budete mať peniaze na vašom účte V PSS, a. s. Ušetríte na poplatkoch za poštovú poukážku, či za výber hotovosti z bankomatu.
 

Realizovanie platieb prostredníctvom inkasa

Inkaso je jednoduchý a pohodlný spôsob realizácie pravidelných platieb. Na vybavenie inkasa stačí  jediná návšteva banky, v ktorej máte zriadený svoj bežný účet. PSS, a. s., bude za vás podávať príkazy na úhradu a inkasovať presne takú sumu aká je potrebná. Nemusíte mať obavy, pretože maximálnu výšku sumy uhrádzanej z vašeho účtu si stanovíte ako limit pri zriadení inkasa. Použitie prostriedkov stavebného sporenia
 

Finančné prostriedky vždy dostupné

V Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., máte vaše finančné prostriedky vždy k dispozícii. V prípade, že budete potrebovať vaše vklady a úroky do 2 rokov po uzatvorení zmluvy, môžeme vám ich vyplatiť kedykoľvek, keď o to požiadate. (V tomto prípade je to však bez štátnej prémie). Už po 2 rokoch môžete použiť celú nasporenú sumu vrátane štátnej prémie a úrokov na bývanie a po 6 rokoch aj na čokoľvek iné. Použitie vašich prostriedkov po 6 rokoch nemusíte dokladovať.

 


Partneri: