SPOTREBNÉ ÚVERY

Potrebujete peniaze na čokoľvek rýchlo, jednoducho aj bez zdokladovania účelu ich použitia?

Sú tu pre vás bez poplatkov*:
- Spotrebný úver na Čokoľvek,
- Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoškolákov.
 

Myslíme aj na neočakávané životné situácie, v ktorých sa môžete ocitnúť a preto máte u nás možnosť napríklad:

  • získať Poistenie k úveru,
  • zmeniť výšku splátky,
  • predĺžiť alebo skrátiť lehotu splatnosti,
  • predčasne splatiť celý úver alebo jeho časť mimoriadnou splátkou.

 

Získajte ešte Lepšie úroky

 

 
Stretnutie :

Dotazník na vypracovanie orientačnej ponuky pre klienta

Ponuka :

Výber banky

Podklady k schváleniu úveru do banky (Evidované v zložke klienta) :

1.Odovzdávací protokol
2.Žiadosť
3.Doklady totožnosti - OP, VP
4.Príjmy :
- Výpis z účtu
- Potvrdenie o príjme
- Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobiev prípade SZČO
5.Účel :
- V prípade refinancovania úverové zmluvy
- Záložné zmluvy
6.Zabezpečenie :
- Znalecký posudok
- Dokumenty k vypracovaniu znaleckého posudku : doklad o veku stavby, titul o nadobudnutí nehnuteľnosti (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva)
- Kúpna zmluva (pri prepise nehnuteľnosti na nového vlastníka)
- Občiansky preukaz predávajúcich

Schválenie a podpis zmlúv v banke
Poistenie :

1. Nehnuteľnosť (povinné kvôli vinkulácií - požiadavka banky)
2. Životné poistenie

Podklady k čerpaniu úveru do banky (rieši hypotekárny špecialista) :

1.Vinkulácia, poistná zmluva, doklad o zaplatení
2.Kataster :
- Kolky 66€ + 8€
- Návrh na vklad, záložné zmluvy, kúpna zmluva
- LV s plombou (na žiadosť banky)
3.V prípade refinancovania súhlas so splatením úveru + vyčíslenie zostatku úveru(K najbližšej splátke)

Doklady pre externého partnera :

- Odovzdávací protokol banky
- Záznam o sprostredkovaní úveru