NÁŠ TÍM PROFESIONÁLOV

Filip Bača - Manažér divízie

Zuzana Ťukodyová - Asistentka konateľa spoločnosti


Finance & Partners, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie v pozícii podriadeného finančného agenta na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní v zmysle § 9 zákona so samostatným finančným agentom spoločnosťou Finportal, a.s.


KARIÉRNY RAST

V našej spoločnosti je možnosť kariérneho rastu založená hlavne na snahe a cieľavedomosti jednotlivca, ktorý tvorí súčasť manažmentu spoločnosti. Vedenie sa snaží zabezpečiť kvalitu a hlavne úsporu pre klienta, ktorá spočíva práve v skúsenostiach nášho týmu a našich kontaktov. V našej firme pracujú špecializovaní pracovníci na jednotlivé finančné sektory, ktorí sú pravidelne školení a zameraní hlavne na tie najvýhodnejšie produkty na finančnom trhu. U nás znamená vrchol dosiahnutia svojich cieľov byť úspešným manažérom a poskytnúť klientovi 100% spokojnosť s našimi službami.

Pre nás znamená úspech dôvera.


POUČENIE

Podmienky spracovania Vašich osobných údajov
V spoločnosti Finance & Partners, s.r.o. berieme ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje uvedené v tomto zázname, prípadne nám poskytnutých inou formou (napr. emailom) nevyhnutne potrebujeme za účelom, aby sme Vám mohli poskytnúť služby finančného sprostredkovania v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní.

Tretie strany
Vaše osobné údaje tretím osobám neposkytujeme, okrem prípadu, že takéto poskytnutie je potrebné za účelom predloženia ponuky alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí hypotekárneho úveru, o ktorý prejavíte záujem. Ak prejavíte záujem o hypotekárny úver, hypotekárna banka môže požadovať Vaše osobné údaje za účelom predloženia ponuky. Zoznam hypotekárnych bánk, s ktorými spolupracujeme, je zverejnený na našom webovom sídle http://www.finance-partners.sk/partneri.php.

Doba spracovania
Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, po ktorú Vám budeme poskytovať služby finančného sprostredkovania, a následne po nevyhnutnú dobu len na účely zákonom vyžadovanej archivácie.

Vaše práva
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovania Vašich osobných údajov nás prosím kedykoľvek kontaktujte. Medzi Vaše práva patrí napríklad požiadať nás o informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov, o zoznam spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo o likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil. V prípade Vášho záujmu Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie o Vašich právach a podmienkach spracovania.