KONSOLIDÁCIA

Hypotekárne úvery
Spotrebné úvery
Úvery nebankových spoločností
Lízingové spoločnosti
Povolené prečerpania
Kreditné karty

Konsolidáciou Vám zjednodušíme život a zlúčime všetky existujúce splátky hypotekárnych úverov, spotrebných úverov, úverov nebankových spoločností, lízingových spoločností. Konsolidácia je často jedným skutočne účinným riešením finančných problémov. Získate tak jednu splátku s možnosťou vytvorenia si finančnej rezervy.