FINANČNÝ LÍZING

Leasing je prenájom výrobkov a výrobných prostriedkov na určité obdobie na základe úhrady leasingových poplatkov formou splátok. Uplatňuje sa najmä u predmetov dlhodobej spotreby, ale aj v službách. V slovenčine sa používa aj poslovenštený výraz lízing.


Leasingom je možné zaobstarať:

osobné a úžitkové automobily,
nehnuteľnosti,
stroje a zariadenia,
technologické celky a výrobné linky,
obrábacie, zváracie, stavebné, textilné, polygrafické a iné stroje,
výpočtovú a kancelársku techniku,
zdravotnícke a telekomunikačné zariadenia,
pracovné a poľnohospodárske stroje,
vybavenie prevádzok,
stavebné stroje a manipulačnú techniku.

V splátkach lízingu býva obsiahnutá amortizácia predmetu lízingu, finančné služby poskytované leasingovou spoločnosťou (bankou), poistenie, servisné a ostatné náklady.

Druh leasingu, kedy po ukončení leasingu zostáva predmet vo vlastníctve leasingovej spoločnosti. Doba trvania takéhoto leasingu býva kratšia ako doba životnosti veci a doba odpisovania.

Druh leasingu, kedy zmluva obsahuje predkupné právo na predmet leasingu. Po splatení všetkých splátok sa nájomca stáva majiteľom predmetu.

Výhody leasingu:

rýchlejšie ako získanie spotrebného úveru,
riziko inflácie nesie spravidla leasingová spoločnosť (lízingové spoločnosti),
leasingové splátky môžu byť zhodné s výkonovými parametrami,
ak sa predmet využíva len počas sezóny, je možné po dohode s leasingovou spoločnosťou zjednať nepravidelné splátky.


Partneri: