PARTNERI SPOLOČNOSTI

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Groupama Poisťovňa, a.s.
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Colonnade, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
European Investment Centre, o.c.p., a.s.
Genertel poisťovňa a.s.
NOVIS Poisťovňa a.s.
ERGO Poisťovňa, a.s.
ING Životná poisťovňa, a.s.

VÚB,a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
OTP Banka Slovensko, a.s.
Tatra banka, a.s.
Sberbank Slovensko, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Consumer Finance Holding, a.s.
Privat banka, a.s.
Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
AKCENTA, spořitelni a úvěrní družstvo
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
J & T Banka
PARTNER BANK AG
DELUVIS Podnikateľské úvery

AXA d.d.s, a.s.
STABILITA, d.d.s., a.s.
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
ING Dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.
Tatra - Leasing, s.r.o.
ČSOB Leasing, a.s.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s.
Spotrebiteľské právne centrum
Komerčné poisťovne

EIC, a.s.
PROXENTA, a.s.
Coseq Investment Management, a.s.
ČP INVEST investiční společnosť, a.s.
IAD Investments, správ. spol., a.s.
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Dôvera zdravotná poisťovňa
Union